1
2
3

Zpřesnění a ověření hranice pozemku

Katastrální mapy obsahují údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s různou přesností. Na přesnosti těchto bodů závisí i přesnost případného vytýčení hranice. Přesnost katastrálních map se v průběhu času zlepšuje. Tak, jak chátrají ploty, se také ztrácí přesné hranice mezi jednotlivými pozemky. Zpřesněním hranice pozemku lze získat přesněji určenou stávající hranici. Zpřesnění hranice zapíše katastrální pracoviště na návrh jednoho z vlastníků dotčených pozemků na základě geometrického plánu.

Údaje o hranicích pozemků je možné zpřesnit dvěma způsoby:

  1. Pokud vlastníci mají označeny nesporné hranice pozemků v terénu (zdmi, ploty, hraničními znaky v lomových bodech), lze po zaměření vyhotovit geometrický plán.
  2. Pokud vlastníci polohu hranic neznají, provedu nejprve vytyčení, na jehož podkladě teprve může být vyhotoven geometrický plán.

Při zpřesnění hranice nebo lomového bodu kontaktuji vlastníky sousedních pozemků a vysvětlím jim proces zpřesnění hranice. Žádost podává na Katastrální úřad pouze navrhovatel.

Máte dotaz nebo chcete nezávaznou poptávku?

Kontaktujte mě

Ing. Hana Petrásková
geodetická kancelář
Telefon: 777 076 431
E-mail: petraskova@geodeticka.cz
Pod Kovárnou 42
337 01 Ejpovice