1
2
3

Rozdělení, parcelace nebo prodej pozemku

S ověřeným geometrickým plánem a potřebnými podklady budete podávat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Všechny formuláře Katastrálního úřadu najdete zde: http://www.cuzk.cz v sekci FORMULÁŘE

S vyplněním formulářů vám ráda pomohu.

Před vlastním úkonem dělení pozemků je nutné zažádat na stavebním úřadě o územní rozhodnutí nebo souhlas s dělením pozemků. Vydané územní rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu je totiž nezbytnou přílohou při vkladu do katastru nemovitostí.

V případě, že se zároveň s rozdělením pozemku bude měnit i druh využití pozemku (např. z orné půdy bude zahrada), je potřeba přiložit souhlas ze změnou druhu pozemku. Ten vlastník získá opět na stavebním úřadě.

Máte dotaz nebo chcete nezávaznou poptávku?

Kontaktujte mě

Ing. Hana Petrásková
geodetická kancelář
Telefon: 777 076 431
E-mail: petraskova@geodeticka.cz
Pod Kovárnou 42
337 01 Ejpovice