1
2
3

Kolaudace

Geometrický plán je nutné předložit stavebnímu úřadu ke kolaudaci a Katastrálnímu úřadu k zapsání na list vlastnictví a zákres do katastrální mapy.

Stavební úřad bude požadovat při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o užívání stavby:

 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu nebo Oznámení o užívání stavby.
 • Vytýčení prostorové polohy stavby geodetem a jako doklad vytyčovací náčrt.
 • Geometrický plán novostavby.
 • Zeměření inženýrských sítí na pozemku – přípojky plynu, elektřiny, vody, kanalizace.

Katastrální úřad bude požadovat:

 • Geometrický plán novostavby.
 • Doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního (vydává obecní úřad).
 • Kopie oznámení stavebníka o záměru užívání dokončené stavby stavebnímu úřadu potvrzená podatelnou stavebního úřadu.
 • Podklady pro zápis vlastnického práva – vlastník pozemku nebo stavebník (odlišný vlastník budovy a pozemku).
 • Všechny formuláře Katastrálního úřadu najdete zde: http://www.cuzk.cz v sekci FORMULÁŘE.

Zápis nových budov a jednotek vyžaduje:

 • Ohlášení nové stavby do katastru nemovitostí.
 • V případě manželů také souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění.

U většiny tiskopisů najdete ukázku a ke všem také návod na vyplnění uvedený na konci formuláře.

Máte dotaz nebo chcete nezávaznou poptávku?

Kontaktujte mě

Ing. Hana Petrásková
geodetická kancelář
Telefon: 777 076 431
E-mail: petraskova@geodeticka.cz
Pod Kovárnou 42
337 01 Ejpovice